sicilieperklassieker

Om ervoor te zorgen dat u optimaal en onbezorgd kunt genieten hebben wij de volgende algemene voorwaarden opgesteld.Algemeen

Sicilieperklassieker is gevestigd aan het Nederlandplein 70 in Eindhoven en onder nummer 17080084 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. BTW NL 00 1817 104 B46.

De reserveringen die gemaakt worden bij Sicilieperklassieker zijn onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden. Men dient rekening te houden met het feit dat de autohuur onder de voorgeschreven lokale wet valt en dat u daardoor een verhuurcontract dient te ondertekenen. De algemene voorwaarden en de voorgeschreven lokale wet zijn bindend.
Met het versturen van uw reservering geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

In de prijs inbegrepen:

Vergoeding voor het gebruik van de gereserveerde klassieker.
Transfer van en naar de luchthaven op aankomst- en vertrekdag. Op de dag van aankomst wordt u binnen een uur na aankomst van uw vlucht op de luchthaven Fontanarossa van Catania opgehaald. Op de dag van vertrek wordt u uiterlijk 2 uur voor vertrek van uw vlucht weer naar de luchthaven gebracht.
Accommodatie op basis van logies en ontbijt in de gereserveerde hotels en agriturismi
In het programma genoemde en gereserveerde lunches en diners. In de prijs is inbegrepen het eten en tafelwater. Wijn en andere alcoholische dranken komen voor eigen rekening.
Een roadbook persoonlijk roadbook per voertuig. In het roadbook staan ook de uiteindelijke adressen vermeld waar u zult verblijven.

Niet inbegrepen in de prijs:

Alle bijkomende lunches en diners.
Extras zoals kookworkshops, golfclinics, wijnproeverijen, andere excursies en upgrades in hotels.

Betalingsverplichtingen:

Na het ontvangen van uw boekingsbevestiging, dient u 33% van de totale arrangementsprijs over te maken voor de datum die in de bevestiging vermeld staat. Deze datum is gesteld op 10 dagen na de bevestigingdatum. De overige 67% van de totale reissom dient uiterlijk op de tweede vermelde datum in de bevestiging in ons bezit te zijn. Deze datum is gesteld op 2/3 van de periode van de dag van bevestiging tot de dag van aankomst. Indien de dag van uw aankomst binnen 4 weken ligt vanaf uw reserveringsdatum, dient 100 % van de totale reissom binnen 5 dagen na ontvangst van uw bevestiging in ons bezit te zijn. De bedragen dienen te worden overgemaakt naar onze rekening bij de ABN Amro te Eindhoven onder nummer
NL 75 ABNA 045 70 04 622

Annuleringen:

Mocht u, na het aangaan van de overeenkomst, onverhoopt tot annulering moeten overgaan, dan gelden daarvoor de volgende regels:

o bij annulering tot 90 dagen voor het begin van de reisperiode dient 15 % van het totaalbedrag te worden voldaan;

o bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de reisperiode dient 60 % van het totaalbedrag te worden voldaan;

o bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de reisperiode dient 90% van het totaalbedrag te worden voldaan;

o bij annulering in de laatste 7 dagen voor het begin van de reisperiode dient 100% van het totaalbedrag te worden voldaan.

Natuurlijk kunnen er zich oorzaken voordoen die onvoorzien zijn en buiten uw macht liggen. U kunt zich hiervoor verzekeren met een annuleringsverzekering.

Gebruik van de klassieker

Om een reserveringsaanvraag in te dienen moet de klant aan Sicilieperklassieker de volgende gegevens verstrekken: naam, de voornaam (voornamen) en de geboortedatum en plaats van de bestuurders. De bestuurders moeten houder zijn van een geldig rijbewijs.
Elke bestuurder moet de gebruiksovereenkomst voor de auto ondertekenen. Het is niet toegestaan iemand anders dan een ondertekende gebruiker de auto te laten besturen. In noodgevallen is het toegestaan om de auto te laten besturen door nood- en/of hulpdiensten. De minimumleeftijd van de bestuurder voor het huren van een voertuig is 23 jaar. De bestuurder moet minimaal twee jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs.

In de prijs inbegrepen:

Onbeperkt aantal kilometers.
De verzekering wettelijke aansprakelijkheid (W.A.)
Een verzekering ongeval/schade aan het gehuurde voertuig. (Het eigen risico van € 750,- blijft ten laste van de bestuurder.)
Een ongevallen inzittendenverzekering.

Niet inbegrepen in de prijs:

De waarborgsom van € 750,-
Deze dient voor aankomst bancair te worden voldaan op rekening NL 75 ABNA 045 70 04 622.
Brandstof, de auto dient de laatste dag afgetankt ingeleverd te worden. Bij het niet afgetankt inleveren brengt Sicilieperklassieker een bedrag van € 80,- in rekening.
Tol en parkeerkosten.
Verlaging eigen risico.
Bij de reserveringsaanvraag heeft de klant de mogelijkheid om het eigen risico te verlagen naar € 250,-. De kosten hiervan bedragen € 10,- per dag en kan alleen voor de gehele huurperiode worden afgekocht.
Schade aan de onderkant van het voertuig valt niet onder de afkoop eigen risico en komt dan ook volledig ten laste van de huurder.

In de volgende gevallen komt het eigen risico ook volledig ten laste van de klant:
Indien de bestuurder op het ogenblik van het schadegeval niet in het huurcontract vermeld staat.
Indien de bestuurder zich in staat van dronkenschap bevindt en/of onder invloed van drugs en/of medicatie.
Indien gereden wordt buiten de wegen die voorzien zijn voor het autoverkeer.
Deelname aan wedstrijden.
Gebruik van het huurvoertuig om een ander voertuig te duwen, te slepen of te verplaatsen.
Schade ten gevolge van het niet respecteren van het maximum toegelaten gewicht, de breedte of de hoogte van het huurvoertuig.
Schade of diefstal van het huurvoertuig ten gevolge van een grove nalatigheid of een zware fout.

Aansprakelijkheid van Sicilieperklassieker

Sicilieperklassieker waarborgt de levering van het huurvoertuig aan de voorwaarden die op de reservering vermeld staan. De aansprakelijkheid van Sicilieperklassieker zal altijd beperkt zijn tot het bedrag van de huur van de auto. Indien door ongeval, of overmacht het in de reservering overeengekomen voertuig niet beschikbaar is zal Sicilieperklassieker alles doen wat in haar macht ligt om een passend alternatief aan te bieden. Mocht het onmogelijk zijn een andere klassieker aan te bieden zal Sicilieperklassieker voorzien in een ander vervoermiddel van dezelfde klasse.

Aansprakelijkheid van de klant

De juistheid van de inlichtingen die aan Sicilieperklassieker worden verstrekt bij de reservering vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Sicilieperklassieker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige inlichtingen.
het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s)om bij acceptatie van het voertuig een geldig rijbewijs te kunnen overleggen. Indien dat niet mogelijk is kan Sicilieperklassieker weigeren het voertuig ter beschikking te stellen.
De klant dient altijd zorg te dragen voor het deugdelijk afsluiten van het voertuig en dient alle mogelijke maatregelen te nemen om diefstal uit en van het voertuig te voorkomen.
Bekeuringen als gevolge van het zich niet houden aan de geldende verkeersregels komen te allen tijde ten laste van de huurder. Deze zullen ook na de verhuurperiode op de huurder verhaald worden.